Αρνητικές συνέπειες της καραντίνας στην παιδική ηλικία.