Ινδική σαλάτα

<div data-filter="Body Contouring" class="col-md-12 isotope-item"> <h2>&Iota;&nu;&delta;&iota;&kappa;ή &kappa;&alpha;&lambda;&omicron;&kappa;&alpha;&iota;&rho;&iota;&nu;ή &sigma;&alpha;&lambda;ά&tau;&alpha;</h2> <hr class="divider-custom hr-sm-left-2 text-java" /> <div class="row"> <div class="col-md-4"><img src="/userfiles/image/%CE%94%CE%99%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%96%CE%99%CE%9D%CE%91/Indian-summer-salad-440x250.jpg" alt="image indikh kalokairinh salata" title="&Iota;&Nu;&Delta;&Iota;&Kappa;&Eta; &Kappa;&Alpha;&Lambda;&Omicron;&Kappa;&Alpha;&Iota;&Rho;&Iota;&Nu;&Eta; &Sigma;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Tau;&Alpha;" class="img-responsive" width="500" height="400" /></div> <div class="col-md-6"> <div class="offset-top-10"> <p>&Upsilon;&lambda;&iota;&kappa;ά<br /> 2 &kappa;&alpha;&rho;ό&tau;&alpha; &Mu;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ά &rho;&alpha;&pi;&alpha;&nu;ά&kappa;&iota;&alpha; 2 &phi;&rho;έ&sigma;&kappa;&alpha; &kappa;&omicron;&lambda;&omicron;&kappa;&upsilon;&theta;ά&kappa;&iota;&alpha; &Mu;&iota;&sigma;ό &kappa;ό&kappa;&kappa;&iota;&nu;&omicron; &kappa;&rho;&epsilon;&mu;&mu;ύ&delta;&iota; &Mu;&iota;&alpha; &mu;&iota;&kappa;&rho;ή &chi;&omicron;ύ&phi;&tau;&alpha; &phi;ύ&lambda;&lambda;&alpha; &mu;έ&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &Pi;&rho;ά&sigma;&iota;&nu;&alpha; &phi;ύ&lambda;&lambda;&alpha; &chi;&omicron;&nu;&tau;&rho;&omicron;&kappa;&omicron;&mu;&mu;έ&nu;&alpha;<br /> &Gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; dressing<br /> 1 &kappa;.&sigma;. &lambda;&epsilon;&upsilon;&kappa;ό &xi;ύ&delta;&iota; 1 &kappa;.&gamma;. &mu;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;ά&rho;&delta;&alpha; Dijon 1 &kappa;.&sigma;. &mu;&alpha;&gamma;&iota;&omicron;&nu;έ&zeta;&alpha; 2 &kappa;.&sigma;. &epsilon;&lambda;&alpha;&iota;ό&lambda;&alpha;&delta;&omicron;</p> </div> </div> <div class="col-md-12"> <p>&Epsilon;&kappa;&tau;έ&lambda;&epsilon;&sigma;&eta;<br /> 1. &Tau;&rho;ί&beta;&epsilon;&tau;&epsilon; &tau;&alpha; &kappa;&alpha;&rho;ό&tau;&alpha; &sigma;&epsilon; έ&nu;&alpha; &mu;&epsilon;&gamma;ά&lambda;&omicron; &mu;&pi;&omicron;&lambda;. &Kappa;ό&beta;&epsilon;&tau;&epsilon; &tau;&alpha; &rho;&alpha;&pi;&alpha;&nu;ά&kappa;&iota;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&alpha; &kappa;&omicron;&lambda;&omicron;&kappa;&upsilon;&theta;ά&kappa;&iota;&alpha; &sigma;&epsilon; &lambda;&epsilon;&pi;&tau;έ&sigmaf; &phi;έ&tau;&epsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &psi;&iota;&lambda;&omicron;&kappa;ό&beta;&epsilon;&tau;&epsilon; &tau;&omicron; &kappa;&rho;&epsilon;&mu;&mu;ύ&delta;&iota;. 2. &Alpha;&nu;&alpha;&kappa;&alpha;&tau;&epsilon;ύ&epsilon;&tau;&epsilon; ό&lambda;&alpha; &tau;&alpha; &lambda;&alpha;&chi;&alpha;&nu;&iota;&kappa;ά &sigma;&tau;&omicron; &mu;&pi;&omicron;&lambda; &mu;&alpha;&zeta;ί &mu;&epsilon; &tau;&alpha; &phi;ύ&lambda;&lambda;&alpha; &mu;έ&nu;&tau;&alpha;&sigmaf;. 3. &Sigma;&upsilon;&nu;&delta;&upsilon;ά&zeta;&epsilon;&tau;&epsilon; &tau;&omicron; &xi;ύ&delta;&iota;, &tau;&eta; &mu;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;ά&rho;&delta;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta; &mu;&alpha;&gamma;&iota;&omicron;&nu;έ&zeta;&alpha; &mu;έ&chi;&rho;&iota; &nu;&alpha; &omicron;&mu;&omicron;&gamma;&epsilon;&nu;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&eta;&theta;&omicron;ύ&nu; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&theta;έ&sigma;&tau;&epsilon; &sigma;&tau;&alpha;&delta;&iota;&alpha;&kappa;ά &tau;&omicron; &lambda;ά&delta;&iota;. &Delta;&omicron;&kappa;&iota;&mu;ά&sigma;&tau;&epsilon; &tau;&omicron; &mu;&epsilon;ί&gamma;&mu;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&theta;έ&sigma;&tau;&epsilon; &alpha;&lambda;ά&tau;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&iota;&pi;έ&rho;&iota;. 4. &Pi;&epsilon;&rho;&iota;&chi;ύ&sigma;&tau;&epsilon; &tau;&omicron; dressing &pi;ά&nu;&omega; &alpha;&pi;ό &tau;&eta; &sigma;&alpha;&lambda;ά&tau;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&nu;&alpha;&kappa;&alpha;&tau;έ&psi;&tau;&epsilon; &kappa;&alpha;&lambda;ά. &Tau;&alpha; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&sigma;&epsilon;ύ&mu;&alpha;&tau;&alpha; &theta;&alpha; &delta;&iota;&alpha;&tau;&eta;&rho;&eta;&theta;&omicron;ύ&nu; &sigma;&tau;&omicron; &psi;&upsilon;&gamma;&epsilon;ί&omicron; &gamma;&iota;&alpha; 24 ώ&rho;&epsilon;&sigmaf;.</p> </div> </div> </div>