Ρόφημα με μάνγκο και γιαούρτι

<div data-filter="Facial Contouring" class="col-md-12 isotope-item"> <h2>Mango Lassi</h2> <hr class="divider-custom hr-sm-left-2 text-java" /> <div class="row"> <div class="col-md-4"><img src="/userfiles/image/%CE%94%CE%99%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%96%CE%99%CE%9D%CE%91/Mango-lassi.jpg" alt="image mango lassi" title="MANGO LASSI" class="img-responsive" width="500" height="400" /></div> <div class="col-md-6"> <div class="offset-top-10"> <p>&Upsilon;&lambda;&iota;&kappa;ά<br /> 2 &kappa;&omicron;ύ&pi;&epsilon;&sigmaf; &phi;&rho;&epsilon;&sigma;&kappa;&omicron;&kappa;&omicron;&mu;&mu;έ&nu;&alpha; &mu;ά&nu;&gamma;&kappa;&omicron;, &pi;&epsilon;&rho;ί&pi;&omicron;&upsilon; 3-4 &mu;&epsilon;&sigma;&alpha;ί&alpha; 2 &kappa;&omicron;ύ&pi;&epsilon;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha;&omicron;ύ&rho;&tau;&iota; 2% &lambda;&iota;&pi;&alpha;&rho;ά 1/2 &kappa;.&gamma;. &kappa;ά&rho;&delta;&alpha;&mu;&omicron; &sigma;&epsilon; &sigma;&kappa;ό&nu;&eta; ή &frac12; &kappa;.&gamma;. &rho;&omicron;&delta;ό&nu;&epsilon;&rho;&omicron; ή &mu;&iota;&alpha; &pi;&rho;έ&zeta;&alpha; &sigma;&pi;ό&rho;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &sigma;&alpha;&phi;&rho;ά&nu; 4-5 &kappa;.&sigma;. &zeta;ά&chi;&alpha;&rho;&eta; ή &mu;έ&lambda;&iota; ή ό&sigma;&omicron; &chi;&rho;&epsilon;&iota;ά&zeta;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &Mu;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ά &phi;ύ&lambda;&lambda;&alpha; &mu;έ&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &delta;&iota;&alpha;&kappa;ό&sigma;&mu;&eta;&sigma;&eta; &Epsilon;&kappa;&tau;έ&lambda;&epsilon;&sigma;&eta;<br /> 1. &Xi;&epsilon;&phi;&lambda;&omicron;&upsilon;&delta;ί&sigma;&tau;&epsilon; &tau;&alpha; &mu;ά&nu;&gamma;&kappa;&omicron; &kappa;&alpha;&iota; &psi;&iota;&lambda;&omicron;&kappa;ό&psi;&tau;&epsilon; &tau;&alpha;. 2. &Sigma;&epsilon; έ&nu;&alpha; &mu;ί&xi;&epsilon;&rho; &pi;&omicron;&lambda;&tau;&omicron;&pi;&omicron;&iota;ή&sigma;&tau;&epsilon; &tau;&alpha; &mu;ά&nu;&gamma;&kappa;&omicron; &mu;&epsilon; &tau;&eta; &zeta;ά&chi;&alpha;&rho;&eta; ή &tau;&omicron; &mu;έ&lambda;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &kappa;ά&rho;&delta;&alpha;&mu;&omicron;. 3. &Pi;&rho;&omicron;&sigma;&theta;έ&sigma;&tau;&epsilon; &tau;&omicron; &gamma;&iota;&alpha;&omicron;ύ&rho;&tau;&iota;. 4. &Pi;&rho;&omicron;&sigma;&theta;έ&sigma;&tau;&epsilon; &mu;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ά &pi;&alpha;&gamma;ά&kappa;&iota;&alpha;. 5. &Alpha;&nu;&alpha;&kappa;&alpha;&tau;έ&psi;&tau;&epsilon; &gamma;&iota;&alpha; &mu;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ά &delta;&epsilon;&upsilon;&tau;&epsilon;&rho;ό&lambda;&epsilon;&pi;&tau;&alpha; &mu;έ&chi;&rho;&iota; ό&lambda;&alpha; &nu;&alpha; &omicron;&mu;&omicron;&gamma;&epsilon;&nu;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&eta;&theta;&omicron;ύ&nu; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &gamma;&iota;&alpha;&omicron;ύ&rho;&tau;&iota; έ&chi;&epsilon;&iota; &gamma;ί&nu;&epsilon;&iota; &lambda;&epsilon;ί&omicron;. 6. &Rho;ί&chi;&nu;&epsilon;&tau;&epsilon; &tau;&omicron; &mu;&epsilon;ί&gamma;&mu;&alpha; &sigma;&epsilon; &pi;&omicron;&tau;ή&rho;&iota;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &gamma;&alpha;&rho;&nu;ί&rho;&epsilon;&tau;&epsilon; &mu;&epsilon; &phi;ύ&lambda;&lambda;&alpha; &mu;έ&nu;&tau;&alpha;&sigmaf;.</p> </div> </div> </div> </div>